Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 10 mei 2020

De Tellrs-dienst (Dienst) wordt verstrekt door JKK.engineering B.V., handelend onder de naam Tellrs. (Tellrs). Wanneer je onze dienst gebruikt stem je in met deze gebruiksvoorwaarden (Voorwaarden). Omdat onze dienst is bedoeld voor bedrijven, organisaties en entiteiten (Organisatie), ga je akkoord met deze voorwaarden namens deze Organisatie. In dit geval, verwijzen zowel “jij” als “je” naar de Organisatie. Lees de volgende voorwaarden zorgvuldig door voordat je begint met het gebruiken van onze dienst.

Wijziging Gebruiksvoorwaarden 

Tellrs kan van tijd tot tijd bestaande voorwaarden aanpassen en/of updaten met additionele voorwaarden die van toepassing zijn op de dienst. Tellrs mag bijvoorbeeld bestaande voorwaarden veranderen om een wijziging in de wet na te leven. Het wordt je aangeraden om de voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van deze veranderingen. Tellrs zal gebruikers tevens op de hoogte stellen van de veranderingen op deze pagina of via het e-mailadres waarmee je je bij ons hebt aangemeld. Veranderingen treden in werking 30 dagen nadat ze op de website zijn vermeld. Wijzigingen die van toepassing zijn op nieuwe functies van de dienst of wijzigingen op basis van wettelijke redenen zijn in sommige gevallen met onmiddellijke ingang van toepassing.

Privacybescherming 

HET PRIVACYBELEID VAN TELLRS LEGT UIT HOE WE OMGAAN MET JE PERSOONLIJKE GEGEVENS EN OP WELKE MANIER JE PRIVACY WORDT BESCHERMD TIJDENS HET GEBRUIK VAN ONZE DIENST. DOOR ONZE DIENST TE GEBRUIKEN STEM JE AUTOMATISCH IN MET ONZE PRIVACYVERKLARING EN GEEF JE TELLRS TOESTEMMING OM DEZE GEGEVENS IN OVEREENSTEMMING MET DE PRIVACYVERKLARING TE GEBRUIKEN. 

Software in onze Dienst 

Tellrs biedt een persoonlijke, wereldwijde, royaltyvrije, onoverdraagbare en niet-exclusieve licentie om de software die verstrekt wordt door Tellrs te gebruiken als onderdeel van de dienst. Het kopiëren, wijzigen, distribueren, verkopen of verhuren van enig onderdeel van onze dienst of de software die deze bevat, is niet toegestaan. Tevens is het niet toegestaan om reverse engineering toe te passen of de source code van de software te extraheren, tenzij lokale wetten deze beperkingen verbieden of wanneer wij hier expliciet schriftelijke toestemming voor hebben gegeven. 

Aanpassen en beëindigen van onze Dienst 

Tellrs mag functies of mogelijkheden toevoegen of verwijderen in het normale proces van het verbeteren, wijzigingen en updaten van de dienst. Ook kunnen we onze dienst opschorten of stopzetten met tijdige aankondiging van ten minste dertig (30) dagen voor de stopzetting van onze dienst. 

Je kunt te allen tijde vrijwillig stoppen met het gebruiken van onze dienst.

Gebruiken van onze Dienst 

Je bent verplicht om alle beleidslijnen die beschikbaar zijn gemaakt en zijn opgenomen in de voorwaarden, na te leven. Tellrs mag besluiten om onze dienst aan jou te onderzoeken en/of op te schorten of te onderbreken, op elk moment wanneer wij vaststellen dat je gebruik van onze dienst in overtreding is met de voorwaarden en/of beleidslijnen. 

Het gebruik van onze dienst zal niet leiden tot overdacht van eigendom of intellectuele eigendomsrechten van onze dienst. Het gebruik van auteursrechtelijk beschermde inhoud is niet toegestaan tenzij de eigenaar van deze inhoud hier expliciet toestemming voor heeft gegeven en/of wanneer dit wettelijk is toegestaan.

Oneigenlijk gebruik en misbruik van onze dienst is niet toegestaan, inclusief maar niet beperkt tot, de volgende gevallen: 

  • Het gebruiken van onze dienst voor onrechtmatige doeleinden of activiteiten;
  • Het verkrijgen van toegang tot de server systemen van de dienst of het saboteren van de server systemen van de dienst.
  • Het storen of onderbreken van toegang van elke gebruiker, host of netwerk;

Tellrs, zal uitsluitend naar eigen goeddunken, vaststellen of er sprake is van oneigenlijk gebruik en/of misbruik van onze dienst. 

Abonnement, dienst en betalingen 

Je kunt kiezen of je gebruik wilt maken van onze gratis dienst of onze betaalde dienst (Abonnement) die automatisch zal worden verlengd aan het eind van de factureringsperiode, afhankelijk van je eigen behoeftes. Je kunt upgraden van de gratis versie naar de Abonnementsversie op elk moment door de instructies op onze prijs pagina te volgen.

Wanneer je ervoor kiest om van een Abonnement terug te gaan naar een gratis versie, zullen de beschikbare functies beperkt zijn tot de functies die worden aangeboden in de gratis dienst. 

Het bedrag dat getoond wordt op onze Prijs-pagina, zal in rekening worden gebracht voordat je toegang krijgt tot een Abonnement. Alle prijzen op onze Prijs-pagina zijn exclusief BTW. 

Beperkte aansprakelijkheid voor onze dienst 

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN BIJ DE WET, IS DEZE DIENST BESCHIKBAAR “AS IS”. JE VERKLAART UITDRUKKELIJK DAT JE VOLLEDIG BEGRIP HEBT EN INSTEMT MET HET VOLGENDE: 

VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZIJN TELLRS EN SERVICEPARTNERS, LICENTIE-VERSTREKKERS, MEDEWERKERS EN VERTEGENWOORDIGERS, ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK VOOR HET VERLIES VAN WINST, OPBRENGSTEN, DATA, FINANCIËLE, INDIRECTE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE, SMARTENGELD EN SCHADEVERGOEDINGEN MET EEN BOETEKARAKTER. 

HET GEBRUIKEN EN/OF AANSCHAFFEN VAN DE DIENST IS TE ALLEN TIJDE OP EIGEN RISICO. DE DIENST WORDT VERSTREKT OP “AS IS”-BASIS. 

TELLRS GARANDEERT NIET DAT: 

  • DE DIENST TE ALLEN TIJDE AAN JE VEREISTEN ZAL VOLDOEN
  • DE DIENST FOUTLOOS EN STORINGVRIJ ZAL ZIJN EN DAT ALLE FOUTEN IN DE DIENST ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD;
  • DE DIENST ONONDERBROKEN ZAL ZIJN. 

Informatieverzameling en gebruik 

Wanneer je je registreert voor Tellrs vragen wij om informatie zoals je bedrijfsnaam en e-mailadres. Je informatie wordt enkel intern gebruikt en wordt niet gedeeld met derden.