Tellrs en het recreatiegebied

Optimale druktespreiding voor de dagrecreatie

Tellrs kan worden aangesloten op personentellers bij de toegangen van recreatiegebieden en bij de in- en uitgangen van attracties binnen die gebieden. Hiermee biedt Tellrs een hulpmiddel voor het beheersbaar houden van drukte in recreatiegebieden.
De gebiedsbeheerder of toerismeorganisatie kan de actuele druktecijfers van (delen van) het recreatiegebied gebruiken om bezoekend publiek vooraf te informeren, via app, website of matrixborden, of om verkeersregelaars in te zetten op gebieden waar drukte aan het ontstaan is.

Tellrs biedt hiermee een direct inzetbaar hulpmiddel om drukte te signaleren, en vooral ook om drukte te voorkomen: dagrecreanten zullen ervoor kiezen om de rustige plekken te bezoeken.

Bel ons op 010 – 307 0405 om de mogelijkheden te bespreken of gelijk aan de slag te gaan.